1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - سایت های دولتی
گالری
access deny
پیوند ها
 

عنـــــوان

نشاني اينترنتي

سايت مقام معظم رهبري

www.wilayah.org

سايت رياست جمهوري

www.president.ir

مجلس شورای اسلامی http://www.majlis.ir/

وزارت امور خارجه

http://mfa.ir/

وزارت علوم و تحقيقا ت و فن آوري

http://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

www.farhang.gov.ir

وزارت آموزش و پرورش  http://www.medu.ir/Portal/Home/
وزارت امور اقتصادی و دارایی http://www.mefa.gov.ir/Portal/Home/

وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات

www.ict.gov.ir

وزارت نفت http://mop.ir/Portal/Home/Default.aspx
وزارت ورزش و جوانان http://www.msy.gov.ir/
وزارت کشور  http://www.moi.ir/Portal/Home/
وزارت جهاد کشاورزی  http://www.agri-jahad.ir/Portal/Home/
 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی http://www.mcls.gov.ir/fa/home
 وزارت صنعت، معدن و تجارت http://www.mimt.gov.ir/
وزارت دادگستری  http://www.justice.ir/
وزارت اطلاعات http://vaja.ir/Public/Home/
وزارت نیرو http://www.moe.gov.ir/
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/
وزارت راه و شهرسازی http://www.mrud.ir/Portal/Home/
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح http://mod.ir/

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

www.persianacademy.ir

سایت پورتال مردم http://www.takrimiran.ir
شورای عالی انقلاب فرهنگی  http://www.iranculture.org/fa/Default1.aspx

مجله حامیان میراث فرهنگی

http://www.hamiyan-co.com/PostDetail?Where=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87
معاونت امور زنان وخانواده  www.women.gov.ir
سازمان انرژی اتمی http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/

 

نظرات