1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - روابط اقتصادي دوجانبه
گالری
access deny
پیوند ها

بسمه تعالی

         هیئت شرکت تراکتور سازی ایران از هشتم الی یازدهم آذر ماه 96 به ویندهوک عزیمت نمود. در جریان این سفر قرارداد تولید تراکتورهای ایرانی میان شرکت تراکتورسازی ایران(تبریز) و شرکای نامیبیایی به امضاء رسید. بر اساس قرارداد مزبور تراکتورهای تولید شده در نامیبیا مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین به کشوزرهای عضو سادک صادر می گردند.

تولید تراکتور در نامیبیا

نظرات